Opleiding

Voorwaarden om het bekwaamheidsgetuigschrift  van de met het schieten belaste schietmeesters te bekomen : Ministerieel Besluit van 10 oktober 1985

1.  Ten minste 21 jaar oud zijn.
2.  Ten minste 6 maanden in graverijen of groeven gewerkt hebben of in een onderneming die schietwerk in groeven verricht.
3.  Niet veroordeeld zijn wegens inbreuk op de reglementering op de graverijen, de groeven of de springstoffen.
4.  Een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen.
5.  Een theoretische en praktische vorming gekregen hebben.
6.  Een praktische stage in een open ontginningswerk van een graverij of een groeve doorgemaakt hebben en gedurende deze stage ten minste vijf maal het schieten van mijnen bijgewoond hebben.
7.  Geslaagd zijn voor een bekwaamheidsexamen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Régis LORANT (02/880.81.44 - r.lorant@fediex.be)

Voor de verschillende opleidingen die georganiseerd zijn, zie EVENEMENTEN. 
 

création de site web S.I.P.