Objectieven en statuten

De objectieven van de GBEE, feitelijke vereniging, zijn een bijdrage te leveren tot :

 • Het verzamelen, het verspreiden en de uitwisseling van informatie met betrekking tot de producten en de ingebruikname van explosieve energie, hun doelmatigheid, hun veiligheid en gebruikszekerheid, de invloed op het milieu, enz. 
 • Het verenigen van experimenten uitgeoefend door de vertegenwoordigers van de verschillende beroepen die deel uitmaken van het domein dat de groepering ten doel heeft :
  • Steengroenven
  • Ondernemingen van openbare werken en sloping
  • Producenten en verdelers van springstoffen
  • Dienstverleners in het domein van de springstoffen
  • Laboratoria en studieburelen
  • Onderwijs en navorsingsinstituten
  • Betreffende administraties
  • Professionele federaties
 • De vorming van een competente groep met als doel meningen te uiten die de reglementering kan doen evolueren in overeenstemming met de technologische vooruitgang. 
 • De informatie en de vorming van de verschillende betrokkenen op technisch gebied overeenkomstig de voorgeschreven voorschiften o.a. door het organiseren van informatiedagen, uitgifte van artikels, enz.
 • De promotie van navorsing ten einde de schietigen te verbeteren op kontrolegebied, veiligheid, efficientie en op het gebied van de balans techniek/rentabiliteit.
 • De bevordering van de normalisatie en de terminologie.
 • De uitwisseling bevorderen met andere Belgische en buitenlandse groeperingen.
 • De valorisatie van het statuut van de beroepen verbonden met het gebruik van springsotffen.

 Les carrières  
 

création de site web S.I.P.